Sted: Jobbklar på Krøgenes i Arendal, Bedriftsveien 9.

Hei og velkommen til Språkkafé!

Ønsker du å bli bedre til å snakke norsk? Har du lyst til å være et sted hvor du kan møte andre og øve sammen på språket? Lurer du på hva som må til for å kunne delta i arbeidslivet? Da er språkkafé noe for deg.

Hvem er kurset for?

Dette er et kurs for personer som ønsker å lære norsk, og hvor fokuset vil være å prate om ulike temaer i grupper, samt jobbe sammen med hvordan dette kan brukes i arbeidslivet.

Hva går kurset ut på?

Kurset skiller seg fra vanlig språkundervisning ved at det er fokus på friere samtaler og diskusjoner. Her vil man ha samtaler som dreier seg både om den norske kulturen, men også om hverandres kultur.

Målet med kurset er å lære om hverandre, utveksle informasjon i et trygt miljø og lære hvordan det vi lærer kan brukes i arbeidslivet. Her får du mulighet til å ikke bare lære språket i praksis, men også mulighet til å møte andre og dele erfaringer.

Språkkafé vil være en plass hvor det vil være ulike temaer som går over seks samlinger. Vi vil gå gjennom temaer som dreier seg om hvordan vi lærer, muntlig språk, samt det sosiale og etiske i arbeidslivet. Kurset vil omhandle noe lesing og skriving, og bruk av digitale hjelpemidler. Dette vil være tema som skal være med på å øke mulighetene for å kunne komme seg ut i arbeidslivet.

Språkkafé arrangeres hver onsdag og har en varighet på to timer. Håper dette kan være spennende og gøy, og at du har lyst til å være med! Vi sees!