Dette er hentet fra utdanning.no:

Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere.

Du kan ta privatisteksamen i fag i videregående skole (yrkesfag og studieforberedende), og ved universiteter og høgskoler.

Slik blir du privatist 

Du som tar fag på videregående melder deg opp og betaler eksamensavgiften på InSchool Privatist. 

Hvordan du forbereder deg til privatisteksamen er helt opp til deg. Du bestemmer selv om du vil:

  • lese på egen hånd
  • hospitere i et fag ved en videregående skole. Kontakt skolen du ønsker å hospitere ved for å høre om de tilbyr en slik løsning.
  • følge undervisning på privat skole eller følge undervisning på nettet i det aktuelle faget. Dette må du vanligvis betale for.

Har du andre spørsmål om videregående fag for privatister kan du bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema