Sted: Jobbklar på Krøgenes i Arendal, Bedriftsveien 9.

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg selv og dine ressurser. Ved å uttrykke deg med farger eller forskjellige materialer, reflektere over uttrykket i etterkant og på denne måten bli bevisst det ubevisste - som igjen kan gi mulighet for endring.

Hva skjer på kurset?

Vi jobber individuelt med de kreative oppgavene og skriver refleksjoner selv, - da lar vi uttrykket fortelle til oss. Dersom det lar seg gjøre, går vi etterpå sammen to og to hvor vi bytter på å fortelle om uttrykket vi har laget. Kurset er tilpasset inntil 10 deltakere som møtes to kursdager på ca. tre timer.

Hva er målet for kurset?

  • Langsiktig målsetning: Bli bedre kjent med seg selv. Bli mer bevisst på sine sterke sider og kunne styrke disse.
  • Kortsiktig målsetning: Bli bevisst det ubevisste og klar over hva som er viktig "for meg"
  • Veileder og deltaker fortsetter samtaler rundt hva som har dukket opp gjennom utrykkene som deltaker har laget. Få tak i eventuelle endringer som har dukket opp. Veileder tolker ikke utrykket, men kan være undrende og stiller åpne spørsmål.