Tekst er hentet fra OK Kompetanse Agder

Deler av fagplan

En lærekandidat inngår en opplæringskontrakt og får opplæring i en bedrift på sine utvalgte mål hentet fra VG3 yrkesfagplan. Lærekandidaten får mulighet til å ta videregående opplæring i bedrift der målet ikke er hele fagplanen, men deler av den. Dette gir grunnkompetanse og det oppnås et kompetansebrev som sluttkompetanse.

Individuell tilpasning

Det er individuelt hvor mange kompetansemål hver lærekandidat skal ha opplæring i. Dette avtales i et samarbeid mellom lærekandidat, bedrift og opplæringskontor slik at læreplanen blir individuelt tilpasset. Planen utarbeides ut ifra en realistisk vurdering av lærekandidatens muligheter og begrensninger, og planen kan endres underveis i opplæringen.

Ungdomsrett

For å bli lærekandidat hos OK Kompetanse må man ha ungdomsrett i videregående opplæring, dvs. rett på tre års heltidsopplæring på videregående ( denne retten gjelder frem til og med man er 24 år). I tillegg må det være planlagt at grunnkompetanse er opplæringsmålet.

Agder Fylkeskommune

Det er Agder fylkeskommune som definerer hvem som tilhører målgruppen. Fylkeskommunen tar utgangspunkt i de som har fulgt modell for grunnkompetanseløp og der det er mulig å se for seg en fast forankring i arbeidslivet etter fullført videregående opplæring.

Spesialundervisning

De fleste lærekandidater hos OK Kompetanse har gått to år på videregående skole før de fullfører sin videregående opplæring ved å være lærekandidat i to år. Ungdommene har definerte behov og hadde rett til spesialundervisning da de var elever.

Kompetanseprøve

Som lærekandidater har de behov for tilpasninger i arbeidssituasjon og opplæring og de kan ha rett til spesialundervisning. Når to år med opplæring i bedrift er over avsluttes løpet med en kompetanseprøve. Det er prøvenemda i det enkelte faget som bedømmer kompetanseprøven.

Les gjerne mer om lærekandidat på vilbli.no og lanekassen.no