Dette er hentet fra utdanning.no:

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev. Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis du:

  • har dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis fem år.
  • har bestått teorieksamen for praksiskandidater


Dette er et alternativ til lærlingeordningen, med voksne som målgruppe. Vær obs på at dette er en dokumentasjonsordning, og ikke en opplæringsordning.

Har du andre spørsmål om videregående fag for privatister kan du bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema