Hovedkontoret ligger i Arendal, men vi har også avdelinger i Risør og i Åmli.
Jobbklar Norge AS er morselskapet. Datterselskapene er:

 • Jobbklar Utvikling AS, som består av: 
  • Durapart Elektro,
  • Profilsenteret,
  • Byggdrift, 
  • Administrasjon (Lønn/regnskap) og
  • Interne tjenester 
 • Jobbklar AS, som er godkjent for å leverer blant annet leverer NAV-tiltak, og består av: 
  • Avdeling for AFT (arbeidsforberedende trening). Nav-tiltak
  • Avdeling for VTA (varig tilrettelagt arbeid). Nav-tiltak med avdelinger på Krøgenes, Nedenes, Åmli og i Risør
  • Jobbklar Ung, Kommunalt tiltak - et tilbud for unge sosialhjelpsmottakere med aktivitetsplikt
  • Helt Med, som er et tilbud for ungdom med en psykisk utviklingshemming
  • Lærekandidater - som er et tilbud for ungdom gjennom OK Kompetanse AS, som Jobbklar er medeier av.
 • Moltemyrskogen barnehage AS
 • Jobbklar Kommune AS. Selskapet leverer tjenester til eierne gjennom utvidet kommunal egenregi.  
 • Wood&Food AS - et sosialt entrepenørskap. Butikken er et samarbeid med Mikrobakeriet, ligger i hjertet av Arendal sentrum og tilbyr interiør, klær og kaffe og ferske bakevarer. 
 • Jobbklar Eiendom AS

Se organisasjonskart nederst i spalten til høyre på nettsiden. 

Gjennom karriereveiledning, arbeidsopplæring og jobbmatch finner Jobbklar løsninger for arbeidstakere og bedrifter som varer over tid og som gir bedriftene reell verdiskaping. Jobbklar mener alle mennesker har et talent og at ulikheter er en ressurs.