Sted: Jobbklar på Krøgenes i Arendal, Bedriftsveien 9.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er i utgangspunktet åpent for alle. Man trenger ikke å ha et ønske om å gjøre en endring i livet sitt for å melde seg på.

Hva går kurset ut på?

I dette kurset vil det ikke være fokus på hvor mange vitaminer det er i et eple og ingen kommer til å fortelle deg at du må trene mer. Vi kommer i første omgang til å snakke en del om hva helse er, hvordan den fordeler seg i befolkningen og ulike risikofaktorer for redusert helse. Vi kommer altså til å snakke om helse på et overflatenivå uten fokus på for mange detaljer.

Det kommer til å bli brukt mest tid på diskusjon og målet med kurset er å få frem hva som er den enkelte sitt syn på sin helse, og om det eventuelt er noe man ønsker å endre på.

I andre omgang vil vi snakke om ulike psykologiske teorier for endring og motivasjon og det vil bli noe eget arbeid for å utforske om det er noe man ønsker å endre på, og hvordan man i så fall kan gå frem for å gjøre dette.

Målet med kurset

Vi har ofte blandede følelser om helse. Vi ønsker å trene mer, men liker også å ha tid til å gjøre andre ting. For mange kan forholdet til egen helse være fylt av slike motsetninger. Målet med dette kurset er å utforske disse blandede følelsene og kanskje få et mer bevisst forhold til hva det er man vil.