Dette arbeidet gir mange mennesker en trygg og meningsfull arbeidsdag og det gir verdiskaping i lokalsamfunnet.