Jobbklar er lokalisert i Arendal, Risør og i Åmli. 
 

Eierstrukturen er som følger:
 

 • Arendal kommune 61,66 %
 • Agder fylkeskommune 22,53 %
 • Risør kommune 10,37 %
 • Tvedestrand kommune 1,50 %
 • Froland kommune 2,00 %
 • Grimstad kommune 0,68 %
 • Åmli kommune 0,53 %
 • Vegårshei kommune 0,42 %
 • Gjerstad kommune 0,32 %
   

Jobbklars styre består av:
 

 • Morten Kraft (styrets leder)
 • Tove Hansen (nestleder)
 • Anders Kylland (styremedlem)
 • Inger-Lene Håland (styremedlem)
 • Arild Windsland (styremedlem)
 • Kent Robert Nielsen (ansattes representant)
 • Heidi Bjørnstad (ansattes representant)