Det er en moderne barnehage med temarom som er tilpasset læringsmålene. Uteområdene innbyr til naturlig aktivitet for barn i alle aldre. Barnehagen, som ligger ved Moltemyr skole, har 71 plasser.

I tillegg til den ordinære bemanningen i virksomheten, så jobber det mennesker i barnehagen som er søkt inn via NAV. Det kan være personer som tar et opplæringsløp med fagbrev som mål, andre medarbeidere som avklarer arbeidsevnen med tanke på annen type jobb, mens andre igjen prøver ut barnehage som en mulig yrkesvei å satse videre på.

Gå til MOLTEMYRSKOGEN BARNEHAGE's nettside