Jobbklar har bærekraft som et av fire hovedfokusområder i strategisk plan. Det skal være tydelig bærekraft i alt vi gjør, og bedriften har som mål å være klimanøytrale innen 2023 og fossilfri innen 2029. Bedriften tar et spesielt ansvar for sosial bærekraft og har som mål å levere dokumenterbare resultater innenfor flere av FNs bærekraftsmål. 

Jobbklar har etablert selskapet Jobbklar Kommune som gjennom «Ansettelse som metode» ønsker å skape arbeidsplasser for mennesker med ikke-dokumentert kompetanse og/eller uten arbeidserfaring.  Dette skal hindre uførhet og utenforskap gjennom å løse viktige oppgaver for kommunen. Ansettelse som metode er et samarbeid mellom Jobbklar, Arendal kommune og NAV Arendal. 
Gjennom ordinær ansettelse ønsker de tre aktørene å flytte mennesker fra en passiv ytelse og over i lønnet arbeid, et arbeid som skal gjøres mulig gjennom Jobbklar.
Ved å finne arbeidsoppgaver til selskapet i samarbeid med Arendal kommune, kan man sikre bærekraftig drift og kvalitet slik at selskapet leverer resultater.