Vår visjon som Helt-Med bedrift er at utviklingshemmede skal:

  • få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i
  • oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre
  • oppleve at de er til nytte for andre

Les mer om Helt Med modellen ved å klikke på lenken helt nede i høyre kolonne.