Riktig og konsekvent bruk av profilen er avgjørende for innarbeidelse av merkevaren
og for effektiv produksjon av grafiske løsninger.

Manualen skal bidra til at Jobbklar fremstår tydelig visuelt, og at arbeidet for å sikre dette skal være enklere. Eventuelle avvik fra profilen må avtales med Jobbklar eller Aptum.
 

Profilmanual (PDF, 14MB)

Ved å klikke på bildene nedenfor, kan du laste ned logoer til bruk på henholsvis skjerm og trykk. Logoene finnes i rød, hvit, sort og brun.

Logo til bruk på skjerm RGB:
 

Rød logo

Hvit logo Jobbklar

Sort logo

Brun logo

Logo til bruk for trykk CMYK:
 

rød logo

Hvit logo Jobbklar

sort logo

brun logo