GÅ TIL KOPANOS NETTSIDER

 I Kopano utvikles verktøy og digitale løsninger. 

Kopanos medlemsbedrifter er også sentral i gjennomføringen av den nasjonale Karrierefestivalen for, av og med de som jobber med karriereveiledning.Karrierefestivalen ble arrangert for første gang i i august 2021, og var et initiativ fra flere som til daglig jobber med karriereveiledning.

Festivalen arrangeres årlig, digitalt, over èn uke, hver morgen i max en time. Arrangørene ønsker at alle som vil skal kunne få den med seg. Derfor er det gratis og påmeldingsfri tilgang til alle festivalaktivitetene. Festivalen arrangeres på tvers av sektorer. 

Kopano har også utviklet:

Karriereportalen (KP)– en felles plattform for samhandling med deltakere, NAV og næringslivet, for kvalitetssikring og for tiltaksgjennomføring . 

Personvern og informasjonssikkerhet er i hovedfokus i alt som utvikles og Kopano er i landstoppen innenfor feltet. 

Digitale opplæringsmuligheter, for å kunne gi den enkelte bruker mulighet for å ta kompetansegivende kurs/utdannelse som en del av tiltaksgjennomføringen

Forskning er et fokusområde fordi Kopano ønsker at tiltaksgjennomføringen og alt som tilbys i Kopano og i selskapets eierbedrifter skal bygge på et faglig fundament.