Logo grønt punktTreavdelingen produserer med stolthet og mening! Vi er knallgode på tre og lager produkter av høy kvalitet. 
Vi produserer alt fra skreddersydde løsninger, lagerførte møbler til spesial- emballasje. Kundens ønske, kvalitet og kjærlighet til faget står i første rekke. Vi utvikler oss med markedet for å i imøtekomme kunden så vel som våre ansatte

Treavdelingen er moderne og fremtidsrettet, med mål om å være et naturlig 1.valg for arbeidssøkere som ønsker en tilrettelagt arbeidsplass. Vi er en inkluderende og tilrettelagt arbeidsplass med muligheter for å utvikle seg internt og gjennom samarbeid vi har med andre bedrifter. 

Vi er miljøbevisste og jobber for å ta ansvar for den sirkulære bærekraften i materialene vi bruker, fra vi bestiller materiale til sluttprodukt. Treavdelingen tilstreber å levere produkter med kvalitet i alle ledd slik at vi opprettholder fornøyde kunder og ansatte. Vi skal levere produkter og oppdrag markedet etterspør så vel som det skal gi gode arbeidsoppgaver for våre ansatte.
Virksomheten produserer blant annet sittebenker, post- og søppelbuer, og varmepumpehus samt mindre produkter som hyller og plantestativ.
For bedriftskunder produseres det også spesialtilpassede paller og emballasje etter kundens behov.
Avdelingene våre på Nedenes og i Åmli tilbyr også å gjøre oppdrag, både ute og inne, hos privatkunder og/eller bedrifter.

Tre er verdens mest naturlige og fornybare råvare
Som medlem av Grønt Punkt Norge tar vi i Treavdelingen, Jobbklar AS vårt lovpålagte produsentansvar for tre-emballasje.

Produsentansvar innebærer at vi som produsent av tre emballasje tar ansvaret for våre produkter gjennom hele livsløpet, også når det blir til avfall. Dette gjør vi via rapportering og vederlag til Grønt Punkt Norge.