I oktober 2019 ble det vedtatt i generalforsamlingene til ProFlex AS og Durapart AS at de to selskapene skulle slå seg sammen. Bakgrunnen for sammenslåingen er at de to selskapene vil stå mye sterkere sammen, og vil kunne levere flere og bedre tjenester. 1. september 2020 lanseres navnet og den nye selskapsstrukturen offisielt. Administrerende direktør i Jobbklar, Øyvind Vedal, gleder seg over at en slik stor aktør innen arbeidsinkludering er etablert.

- Sammen er vi svært godt rustet til å bidra i arbeidet med å gi mennesker en mulighet. Vi tar i bruk talentene og ressursene som samfunnet ikke fullt ut benytter i dag, sier Vedal.

Tidligere ProFlex og Durapart blir datterselskaper i et nytt konsern som heter Jobbklar Norge AS. ProFlex AS bytter navn til Jobbklar AS og Durapart AS bytter navn til Jobbklar Utvikling AS. Jobbklar-konsernet skal drive med både levering av tjenester for NAV og utviklingsarbeid knyttet til det å få flere mennesker i jobb.

Jobbklar er et kommunalt og fylkeskommunalt eid aksjeselskap. Arendal kommune er største eier. Selskapet har 260 ansatte og en samlet omsetning på 135 millioner kroner. Jobbklar blir størst på arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid i Agder.

- Vi skal fortsatt være den viktigste partneren til NAV i arbeidet med å inkludere personer til varige løsninger i arbeidslivet, sier leder for inkludering og veiledning Thorbjørn Claussen.

Jobbklar eier ulike virksomheter hvor visjonen er å skape et arbeidsmarked med rom for alle. Et bredt spekter av oppgaver gir muligheter for faglig utvikling innenfor en rekke arbeidsområder. Jobbklar tilbyr en variert og spennende arbeidshverdag for alle ansatte. Virksomhetene er lokalisert i Arendal, Risør og Åmli.

- I tillegg til at vi gir muligheter i Jobbklar, har vi et utstrakt og verdifullt samarbeid med store og små arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Mangfold i arbeidslivet blir verdsatt og vi erfarer at arbeidsgivere opplever det verdiskapende, sier Øyvind Vedal.

Fakta om Jobbklar:

 • Røtter tilbake til 1971.
 • Totalt 260 ansatte.
 • Formidlet 1240 personer til jobb eller utdanning i 2018-2019.
 • Totalomsetning på 135 millioner kroner.


Eierstruktur:

 • Arendal kommune 61,66 %
 • Agder fylkeskommune 22,53 %
 • Risør kommune 10,37 %
 • Tvedestrand kommune 1,50 %
 • Froland kommune 2,00 %
 • Grimstad kommune 0,68 %
 • Åmli kommune 0,53 %
 • Vegårshei kommune 0,42 %
 • Gjerstad kommune 0,32 %


Styret i Jobbklar Norge AS:

 • Morten Kraft (styrets leder)
 • Tove Hansen (nestleder)
 • Anders Kylland (styremedlem)
 • Inger-Lene Håland (styremedlem)
 • Arild Windsland (styremedlem)
 • Dag Eide (ansattes representant)
 • Berit Songe (ansattes representant)


For mer informasjon, kontakt:

Øyvind Vedal, administrerende direktør
Telefon 48 15 76 04 | E-post ove@jobbklar.no

Thorbjørn Claussen, leder for inkludering og veiledning
Telefon 99 34 72 86 | E-post tcl@jobbklar.no

Video:
Jobbklar: Åpen, modig og real
Hva tenker ansatte om Jobbklar
Lykkeønskning fra ordfører og styreleder

Hjemmeside: www.jobbklar.no
Facebook: www.facebook.com/jobbklarnorge
LinkedIn: www.linkedin.com/company/jobbklar
YouTube: www.youtube.com/channel/UCr9n9jupkK3g9M-rIi3z76Q