Å være en samarbeidsbedrift har flere fordeler. I tillegg til at bedriften først og fremst er med på å hjelpe personer tilbake til arbeidslivet, vil de ha en god støtte i Jobbklar i andre sammenhenger.

Hva tilbyr Jobbklar?

  • Gode søkere som vil ut i arbeidslivet.
  • Enkle prosedyrer for arbeidstrening.
  • Kartlegge hva din bedrift søker av personell.
  • Avklare forventninger fra deg som arbeidsgiver og en aktuell jobbsøker.
  • Tilpasset oppfølging av arbeidstrening og opplæringsplan.
  • Løpende kontakt med din bedrift i arbeidstreningsperioden.
  • Hjelp til å finne riktige virkemidler og eventuell tilrettelegging i samarbeid med NAV.
  • Yrkesskadeforsikring av kandidaten. Dersom det ikke er mulig, vil kandidaten omfattes av Jobbklar sine forsikringsordninger.


Vil du vite mer om hva det innebærer for deg som arbeidsgiver, kan du benytte kontaktskjemaet nedenfor:

Kontaktskjema