Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er for jobbsøkere som har, eller som i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for tilrettelegging og oppfølging i jobb.

Disse jobbsøkerne kan få jobb i ordinært arbeidsliv eller jobbe i en av våre avdelinger.  

Jobbklar blir kjent med jobbsøkerne ved å diskutere muligheter i arbeidslivet, enten hos Jobbklar eller hos en annen arbeidsgiver. Deretter lages det en utviklingsplan for jobbsøkeren og i samarbeid skaffes den arbeidsplassen som passer; så langt det lar seg gjøre.
VTA-ansatte er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven og de har en arbeidskontrakt.

Kjenner du noen som har en uføretrygd og kan tenke seg å jobbe? Åpne lenken i kollonnen til høyre eller under for mer informasjon om hvordan gå frem: 

Hvordan gå frem dersom man ønsker å søke VTA-plass