Hva er ekspertbistand? 

 • Ekspertbistand er en tilskuddsordning i IA-avtalen hvor formålet er å forebygge og redusere sykefravær. 
 • Eksperten er en nøytral part som kan se på utfordringene med nye øyne. 
 • I samarbeid med NAV blir utgifter til ekspertbistand inntil 20.000 kroner pr sak refundert. 

Hvem kan motta ekspertbistand? 

 • Tilbudet omfatter alle bransjer og virksomheter. 
 • Tilbudet brukes i enkeltsaker. 

 

Regelverket for ekspertbistand

 

Hvorfor benytte seg av ekspertbistand?

 • Tett samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker. 
 • Eksperten kan bistå med kartlegging av arbeidsplassen, gjøre en arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering (Ergonomisk, fysisk, psykososialt og organisatorisk). 
 • Benytter anerkjent kartleggingsverktøy for kartlegging av styrker, interesser, evner, verdier og preferanser sett i et 24 timers perspektiv. 
 • Eksperten kan veilede arbeidstaker til å finne strategier for å fungere i arbeidslivet på tross av helseutfordringer – enten på eksisterende arbeidsplass, eller bistå med å finne ny karriereretning. 

 

Vår kompetanse

Jobbklar har kompetanse på forebygging, tilrettelegging og arbeidsinkludering. Vi er en nøytral bidragsyter i løsningsarbeidet. 

 • Arbeidsplassvurdering ved ergoterapeut. 
 • Tilretteleggingskompetanse. 
 • Kompetanse på relasjon i arbeidsmiljøet. 
 • Kompetanse på vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problemstillinger. 
 • Kompetanse på endring i arbeidslivet. 
 • God kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet. 
 • Kunnskap om aktuelle lovverk 
 • Inkluderingskompetanse. 
 • Karriereveiledningskompetanse. 


Se også vår informasjonsbrosjyre i spalten til høyre. Her finner du også kontaktinformasjon til rette person om du ønsker å vite mer.