I Arbeidsforberedende trening (AFT) er målet å finne arbeidsevnen til jobbsøkeren og styrke mulighetene de har for å komme i jobb. Jobbklar har tett oppfølging med jobbsøkeren for å finne ut hva kandidaten trenger for å komme ut i arbeid.

Slik gjør vi det:

  • Gjennom karriereveiledning finner aktuelle ressurser og yrkesmål.
  • Deretter lages det en plan for opplæring og arbeidstrening.
  • Jobbsøkeren får arbeidstrening i et tilrettelagt arbeidsmiljø.
  • Jobbsøkeren får tilrettelagt praksis eller jobb med oppfølging i ordinært arbeidsliv.
  • Etiske retningslinjer for karriereveiledning gjennomgås.
  • Jobbsøkeren lager sin aktivitetsplan sammen med jobbveileder, slik at den blir tilpasset behovene.