Mange arbeidsgivere ser det som et samfunnsansvar og et privilegium å hjelpe mennesker videre i livet både i jobb og karriere. Mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor, men som er klare til å gjøre en innsats i arbeidslivet. 

Det å føle seg inkludert og å være en del av et arbeidsmiljø er viktige faktorer for de som søker seg jobb.

Ta kontakt med Jobbklar for å få vite mer om vårt tilbud

Kontaktskjema