• Ekspertbistanden skal ende opp med en rapport til arbeidstaker og arbeidsgiver, med kopi til NAV.
  • Rapporten skal ikke inneholde informasjon om diagnose eller andre medisinske forhold.
  • Arbeidstaker, som også skal motta et eksemplar av rapporten, skal være kjent med innholdet og godkjent rapporten før den sendes arbeidsgiver og med kopi til NAV.
  • Ekspertbistand er en gjensidig konfidensiell prosess mellom partene, dvs. arbeidstaker og arbeidsgiver.

Fra “Ekspertbistand – bransjestandard” av Arbeid & Inkludering, NHO