AFT står for Arbeidsforberedende Trening. Tilbudet er for deg som trenger bistand for å finne en jobb eller finne en yrkesvei gjennom utdanning. Varigheten er inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. 
Målet med Arbeidsforberedende trening er å kartlegge din arbeidsevne og styrke din forutsetning for å komme i ordinært arbeid. AFT skal bidra til at du styrker dine muligheter gjennom mestring og motivasjon for å skaffe deg ordinært arbeid. Tilbudet gir gode muligheter for arbeidsrettet opplæring og arbeidstrening i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsforberedende trening (AFT) søkes gjennom NAV. 

Målgruppen for tiltaket er deg som har nedsatt arbeidsevne, hull i cven og/eller andre begrensinger i forhold til det arbeidslivet krever og forventer.  

I AFT tiltaket får du: 

  1. Avklaring og kartlegging 

  2. Karriereveiledning og opplæring i karriereferdigheter og basiskompetanse 

  3. Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse 

  4. Arbeidstrening i et tilrettelagt arbeidsmiljø internt hos oss eller ute hos arbeidsgiver 

  1. Tilrettelagt praksis eller jobb med oppfølging i ordinært arbeidsliv 

Som deltaker i AFT får du en fast jobbveileder som følger deg gjennom hele tiltaket. I tillegg vil det være mulig å sette deg i kontakt med andre medarbeidere hos oss som har en kompetanse du ønsker å få vite mer om. I starten av tiltaket kartlegges deltakers nåsituasjon, basert på NAV sin bestilling, relevant dokumentasjon og samtaler med deltaker. Dette danner grunnlag for å utarbeide en handlingsplan som inneholder mål og aktiviteter som deltaker skal gjennomføre i tiltaket. Som deltaker vil du være aktivt involvert i å utarbeide denne planen, noe som sikrer at innholdet i tiltaket blir tilpasset den enkeltes behov. 

Er du nysgjerrig? Kontakt oss, eller bruk kontaktskjemaet nederst på siden.

Kontaktskjema