VELKOMMEN TIL INFLOW24

Du skal kunne oppleve å ha full oversikt og at det er lett å ta ansvar over egen læring og utvikling. 

  • Ta meningsfulle valg knyttet til jobb og utdanning
  • Målet er karriereutforsking som gir økt refleksjon rundt styrker, selvledelse og livslang læring.
  • Finn dine styrker og bruk dem riktig
  • I Jobbklar bruker vi Inflow24 som basis i alle våre tjenester, enten det er for å hjelpe deg over i et annet yrke, kartlegge årsaker til sykefravær eller som et utgangspunkt dersom du ikke har arbeidserfaring.