Hvorfor gjør vi det?

  • Du skal som jobbsøker være trygg på at du får karriereveiledning på et felles etisk verdigrunnlag.
  • Jobbveilederne reflekterer over sine møter i karriereveileding, reflekterer og lærer av de sammen.
  • Økt bevissthet og åpenhet om etiske utfordringer i karriereveiledning er et viktig utgangspunkt for å få både økt fokus, bedre refleksjon og mer diskusjon om hva som er god etisk praksis.
  • Vi gir deg et etisk løfte som skal sikre at du er trygg og at vi gir karriereveiledning av beste kalitet.
  • ETISKE RETNINGSLINJER