I Arbeidsforberedende trening (AFT) er målet å finne arbeidsevnen din og styrke mulighetene dine for å komme i jobb. Vi følger deg tett opp og finner ut hva du trenger for å komme ut i arbeid.

Slik gjør vi det:

  1. Gjennom karriereveiledning finner vi sammen dine ressurser og yrkesmål.
  2. Så lager vi en plan for opplæring og arbeidstrening.
  3. Du får arbeidstrening i et tilrettelagt arbeidsmiljø.
  4. Du får tilrettelagt praksis eller jobb med oppfølging i ordinært arbeidsliv.
     

Du lager din aktivitetsplan sammen med jobbveileder, slik at den blir tilpasset behovene dine.

Er du nysgjerrig? Bruk kontaktskjemaet nederst på siden.

Kontaktskjema