Selv om vi har gjort store fremskritt globalt sett, er det fortsatt kvinner og jenter som opplever diskriminering basert på kjønn. 

Vi mener at alle, uavhengig av kjønn, bakgrunn, erfaring eller kompetanse, er verdifulle i arbeidslivet. Forskning viser at et mangfoldig arbeidsmiljø er positivt for arbeidsplassen. 

Ønsker du å komme i jobb?

Har du et ønske om å komme ut i jobb? Da inviterer vi deg til å ta kontakt med oss. La oss sammen utforske hvordan vi kan være din støttespiller og veileder på veien mot dine jobb- eller utdanningsmål. Vi er eksperter på å finne løsninger som oppfyller både dine og arbeidsgiveres behov. Noen av oss må ha arbeid hvor vi har muligheten til å sitte. Andre må ha anledning til å jobbe et mindre antall timer i løpet av uken. Vi kan tilrettelegging, og bistår både deg og arbeidsgiver med å gjøre dette. 
Nå tilbyr vi Den gode samtalen i en kampanjeperiode. Det er en gratis og uformell samtale der vi sammen undersøker hva som kan være ditt neste steg for å komme i jobb eller utdanning. 

Vil du som arbeidsgiver bidra til et sosialt bærekraftig samfunn?

Til deg som er en ansvarlig arbeidsgiver med et ønske om å bidra til et sosialt bærekraftig samfunn: Har du vurdert hvordan et mangfoldig arbeidsmiljø kan berike din bedrift? Forskningen fra NORCE viser at ledere ser en positiv sammenheng mellom bunnlinje, sykefravær og inkluderingsarbeid. Et mangfoldig arbeidsmiljø styrker omdømmet til bedriften din og gjør den mer attraktiv. Mer enn fire av fem Gen Z-arbeidssøkere (83 %) ser på engasjement for mangfold og inkludering som en viktig faktor når de velger en arbeidsgiver, viser State of the Candidate-undersøkelsen 2020 som er utført av Monster.

Kvinner er mer sykemeldt enn menn 

Kvinner har i gjennomsnitt betydelig høyere legemeldt sykefravær enn menn, også når man ser bort fra sykefraværet til gravide. I fjerde kvartal viser tall fra NAV at sykefraværet for menn er på 4,5 prosent, mens kvinners sykefravær er på 7,8 prosent. 

En ny analyse fra NAV har undersøkt hvilke diagnoser som har bidratt mest til kjønnsforskjellen i det legemeldte sykefraværet i Norge de siste 20 årene. Diagnosene kvinner oftere får inkluderer blant annet klinisk depresjon og angstlidelser, nakke- eller skuldersmerter, kronisk tretthetssyndrom, fibromyalgi, migrene og hodepine, betennelsestilstander og autoimmune lidelser. Analysen viser også at flere kvinner enn menn er sykmeldt med kreft, og at dette bidrar til kvinners høyere sykefravær.

Dersom din bedrift ønsker å løse en utfordring som kan føre til sykefravær, tilbyr vi ekspertbistand. Her kan din bedrift søke om støtte fra NAV. Du finner mer informasjon om dette og hvordan vi kan hjelpe dere på vår nettside.
Ta kontakt med oss i dag, og la oss skape et arbeidsliv som fremmer mangfoldet i samfunnet vårt. Sammen kan vi skape et arbeidsliv med plass og muligheter for alle.