Jobbklar AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Agder som hjelper mennesker videre i arbeidsliv, utdannelse og karriere gjennom veiledning, opplæring og jobbmatch.

Iteam er et av Norges raskest voksende IT-selskaper, med 38 avdelinger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. I sitt bærekraftprosjekt «Tilbake» hjelper de utvalgte partnere innenfor arbeid og inkluderingsbransjen med å bygge grønne IT-verksteder, hvor sikker lagring av utstyr og sikker sletting av data er kjerneoppgavene.

- Det er viktig for oss å tilby arbeidsoppgaver og opplæring som er relevante, spesielt for ungdom som har havnet utenfor arbeidslivet og utdannelse. Å opparbeide kompetanse på sikker sletting av PCer og bidra til gjenbruk av brukte PC-er er både god opplæring og spennende arbeid, og samtidig leverer vi en tjeneste som næringslivet etterspør, sier Anne Cecilie Guttormsen, Avdelings leder Tilrettelagt Arbeid i Jobbklar AS

- Dette er et av våre bidrag til det grønne skiftet og bærekraft i et større perspektiv, sier regionleder i Iteam Stian Lauknes. -Tilbake-prosjektet har ingen økonomisk verdi for oss. Men ringvirkningene og merverdien for samfunnet rundt er så positiv, at det er verdt hver time og krone vi investerer i dette.

Brukt, men brukbart

Svært mange bedrifter bytter IT-utstyret sitt hyppig. Selv om PC-ene er utrangert for dem, betyr det ikke at det ikke har verdi for andre. Men før andre overtar utstyret må data slettes og maskiner klargjøres.

-Det er denne oppgaven Jobbklar skal gjøre, sier Lauknes, som understreker at det er et stort behov.

-Mange bedrifter vet rett og slett ikke hva de skal gjøre med utdatert IT-utstyr. For det er ikke bare utstyret i seg selv som må tas hånd om, det er også ofte sensitive data som kan komme på avveie, sier Lauknes.

For Iteam og Jobbklar handler det selvsagt om å dekke en etterspurt tjeneste, men enda mer om å nyttiggjøre seg av de arbeidskraftreservene som finnes i regionen.

-Viktigst av alt tilbyr vi i disse verkstedene opplæring for å hjelpe mennesker tilbake eller videre i arbeidslivet, og jeg tipper at 6-7 av de som til enhver tid er i et kvalifiseringsløp hos Jobbklar skal gjøre denne jobben. Dersom du kunne tenke deg å jobbe med disse oppgavene, så kan man ta kontakt med oss i Jobbklar. Tilbake-prosjektet gir verdifull kompetanse som kan bruke senere i yrkeslivet, sier Guttormsen, og legger til at alt arbeid med IT-utstyret blir kvalitetssikret av Iteam og Jobbklar sine egne ansatte.

Brukt, men brukbart

Bedrifter som leverer inn brukt utstyr får sertifikater på at data er sikkert slettet fra enhetene, og samtidig tilgang til en bærekraftportal som Iteam har utviklet, hvor de kan hente ut miljøregnskap og se hva de har bidratt med i prosjektet. Bedriftene kan også velge å få tilbake utstyret etter at det er renovert. Hvis ikke kan Jobbklar selge utstyret til bedrifter på Sørlandet eller donere det til frivillige organisasjoner som kan gi dem videre til personer som kan ha nytte av PCene.

Klima og menneskeverdet vinner

For Iteam og Stian Lauknes er det flere dimensjoner i et slikt samarbeid.

-Det aller viktigste for oss i Iteam er erkjennelsen av hvor avgjørende det er for mange å være en del av arbeidslivet. Vi trenger flinke hoder og hender i Norge, og her gjør Jobbklar en viktig jobb, sier Lauknes.

Både Stian Lauknes og Anne Cecilie Guttormsen, oppfordrer næringslivet og kommunen til å komme på banen for å bidra til dette prosjektet. -For den viktigste faktoren for at prosjektet skal bli en suksess, er tilgang på brukte maskiner og utstyr, avslutter de.

For mer informasjon, kontakt:

Jobbklar: Anne Cecilie Guttormsen, avdelingsleder tilrettelagt arbeid tlf. 99722426, e-post: acg@jobbklar.no

Jobbklar: Thomas Hansen, Veileder tlf. 47513609, e-post: tha@jobbklar.no

Iteam: Stian Lauknes, Regiondirektør i Iteam 98850403, epost: stian.lauknes@iteam.no