Kopano er en landsdekkende kjede av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter. 

GÅ TIL KOPANOS NETTSIDER

 Kopanos bedrifter utvikler verktøy og digitale løsninger selv og i samarbeid med andre. 

Kopanos medlemsbedrifter er også sentral i gjennomføringen av den nasjonale Karrierefestivalen for, av og med de som jobber med karriereveiledning.

Karrierefestivalen ble arrangert for første gang i i august 2021, og var et initiativ fra flere som til daglig jobber med karriereveiledning.

Festivalen arrangeres årlig, digitalt, over èn uke, hver morgen i max en time. Arrangørene ønsker at alle som vil skal kunne få den med seg. Derfor er det gratis og påmeldingsfri tilgang til alle festivalaktivitetene. Festivalen arrangeres på tvers av sektorer. 

Kopano jobber også med:

Karriereportalen (KP)– en felles plattform for samhandling og tiltaksgjennomføring. 

Personvern og informasjonssikkerhet er et satsningsområde og en integrert del av all vår utvikling.

Digital opplæring er utviklet for å kunne gi den enkelte bruker mulighet for å ta kompetansegivende kurs/utdannelse som en del av tiltaksgjennomføringen

Forskning er viktig for Kopano fordi tiltaksgjennomføringen skal bygge på et faglig fundament.