Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse definerer målet med karriereveiledning at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Jobbklar tilbyr profesjonell karriereveiledning i våre tiltak og programmer for deg som er søkt inn fra NAV.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Her vil du få økt kunnskap om deg selv, og muligheter til å reflektere over hvem er jeg, hva er mine interesser og hva er mine verdier og personlige preferanser? I vår karriereveiledning vil vi ta utgangspunkt i deg, ditt mål og dine drømmer. Deretter gir vi deg muligheten til å få erfaring gjennom opplæring og praksis hos relevante arbeidsgivere.

Jobbklar tilbyr også karriereveiledning til alle andre som har behov for å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid. 

Ved Jobbklar utfører vi karriereveiledning i henhold til standardene for Kvalitet i Karriereveiledning fra Kompetanse Norge.